2014-11-06 14:50:00

Webinar projekta Open Discovery Space (ODS) o osnovama harvestinga
U sklopu projekta Open Discovery Space (ODS), u srijedu, 12. studenoga 2014. godine u 17 sati održat će se webinar o osnovama harvestinga (žetve, odnosno automatiziranog masovnog prikupljanja) metapodataka.
 
Webinar će dati uvid u najčešće korištene protokole i tehnologije te će biti objašnjena načela harvestinga "federacije" repozitorija objekata učenja.   Posebna pozornost će se obratiti konceptu i ulozi harvestinga i protokola OAI-PMH u projektu ODS te implementaciji kolekcije objekata učenja kroz OAI-PMH ciljnu točku.   Registrirati se možete ovdje.

Javni web CARNeta