2014-11-27 10:17:21

Webinar projekta Open Discovery Space (ODS) o osnovama harvestinga

U sklopu projekta Open Discovery Space (ODS), u srijedu, 9. prosinca 2014. godine u 17 sati održat će se webinar o osnovama harvestinga (žetve, odnosno automatiziranog masovnog prikupljanja) metapodataka.

Webinar će dati uvid u najčešće korištene protokole i tehnologije te će biti objašnjena načela harvestinga "federacije" repozitorija objekata učenja.

Posebna pozornost će se obratiti konceptu i ulozi harvestinga i protokola OAI-PMH u projektu ODS te implementaciji kolekcije objekata učenja kroz OAI-PMH ciljnu točku.

Namijenjen je svima koje zanima tehnologija iza tkz. Repozitorija objekata učenja (eng. Learning object repositories - LOR) koji na raznim razinama (školskoj, institucionalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj) mogu sadržavati nastavne materijale, snimke, datoteke, forumske postove, baze pitanja i slično, te problematiku otvaranja i povezivanja različitih repozitorija. U primjeru ODS-a jedan harvester automatizirano prikuplja metapodatke iz više 30 repozitorija u Europi (između ostalog i CARNet-ov portal za škole te Loomen/Moodle) i omogućuje njihovo pretraživanje i pregledavanje na adresi http://portal.opendiscoveryspace.eu.

Registrirati se možete ovdje.


Javni web CARNeta