2014-12-08 13:03:43

Objavljen Zbornik radova CUC 2014 konferencije

Objavljen je Zbornik radova CUC 2014 konferencije. Zbornik je evidentiran pod ISBN 978-953-6802-29-6 brojem, a dostupan je na adresi http://cuc.carnet.hr/2014/program/zbornik_radova.

Zbornik radova donosi poveznice na same radove iz šest tematskih cjelina konferencije i EU arene te cjelovite snimke prezentacija recenziranih radova s 16. CARNetove korisničke konferencije - CUC 2014.


Javni web CARNeta