2014-12-10 16:47:00

Voditelji županijskih stručnih vijeća informatike educirani o primjeni informacijsko komunikacijske tehnologije u nastavi

Tijekom listopada, studenog i prosinca 2014. godine u okviru projekta „Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikuluma u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju“ voditelji županijskih stručnih nastavnika informatike iz osnovnih škola sa područja Republike Hrvatske pohađali su radionice o primjeni informacijsko komunikacijske tehnologije u nastavi. 

Na prvoj radionici koja se sadržajno fokusirala na prezentiranje razvijenog kurikula u međupredmetnoj temi informacijsko komunikacijske tehnologije u osam predmeta za četiri osnovnoškolska razreda, nastavnicima je prikazan kurikul, priručnik za nastavnike i digitalni nastavni materijali. Radionica na kojoj su predavačice, Valerija Begić i Suzana Anić – Antić, uz praktičan rad nastavnicima pojasnile digitalne kompetencije koje će učenici steći primjenom digitalnih nastavnih materijala održana je 09. i 10. listopada 2014. Predavačice su uputile nastavnike da na stručnim vijećima educiraju svoje kolege o rezultatima ovog projekta.

Na drugoj radionici, održanoj 12. i 13. studenog 2014., predavačice Nera Malbaša – Kovačić i Daniela Jugo – Superina su kroz praktičan rad nastavnicima predstavile ishode i ciljeve učenja. Naglasak druge radionice stavljen je i na poučavanje usmjereno na učenika koje je u određenim aspektima primijenjeno u razvijenom međupredmetnom kurikulu, kao na primjer istraživačko, suradničko i problemsko učenje te rad u grupi. 

Nastavnicima informatike na trećoj radionici, održanoj 1. i 2. prosinca 2014., kroz praktičan rad prezentiran je Moodle, sustav za online učenje, u vidu razvoja vlastitog online tečaja. Predavači Daniel Rakijašić i Vesna Tomić na trećoj su radionici predstavili uvoz dokumenata u Moodle iz e – alata Geogebre i  Hot Potatoes-a. Također su polaznicima objasnili postavke tečaja, komunikaciju polaznika i izradu rječnika unutar sustava Moodle.

Cilj radionica bio je da voditelji županijskih stručnih vijeća steknu znanja o razvijenom kurikulu, digitalnim nastavnim materijalima i komunikacijskoj i kolaboracijskoj infrastrukturi kako bi svoje kolege mogli informirati i educirati o rezultatima projekta na sastancima stručnih vijeća te im pomoći u njihovoj primjeni međupredmetnog IKT kurikula u nastavi. 

 

Javni web CARNeta