2015-03-16 09:55:00

Sastanak s predstavnicima 20 škola u projektu e-Škole

U CARNetu je u ponedjeljak, 16. ožujka 2015. godine održan prvi sastanak s predstavnicima 20 škola uključenima u pilot projekt “e-Škole - Razvoj sustava digitalne zrelosti škola”, njihovih osnivača i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Cilj sastanka bio je upoznati sve predstavnike odabranih škola i njihovih osnivača s projektnim timom u CARNetu i daljnjim aktivnostima oko implementacije projekta.

Nakon prezentacije projekta škole su upoznate s aktivnostima projekta, te pravima i obvezama svih sudionika u projektu. Dogovoreni su i daljnji oblici međusobne komunikacije, kao i konkretne aktivnosti oko potpisivanja ugovora i početka rada na projektu.

Na javni poziv za uključenje u pilot-projekt “e-Škole - Razvoj sustava digitalne zrelosti škola” javilo se 705 škola, a odabrano ih je 150. Izbor škola napravljen je na početku samog projekta, kako bi se lakše moglo detaljnije planirati aktivnosti, troškove i nabavu, dok će opremanje i ostale projektne aktivnosti na većini izabranih škola krenuti početkom 2016. godine. Ovih prvih 20 škola će se uključiti u inicijalnu fazu projekta od jeseni 2015. godine.

Javni web CARNeta