2005-07-04 00:00:00

Produljen rok za prijavu radova ili prezentacija na CUC-u 2005

CARNet je do 15. srpnja 2005. godine produžio rok za prijavu radova ili prezentacija na ovogodišnju Konferenciju Internet korisnika CUC 2005 koja će se od 21. do 23. studenoga održati na Sveučilištu u Dubrovniku. Prijave se primaju na engleskom jeziku putem e-mail adrese cuc@carnet.hr.

Pod motom "Meeting Users Needs", CUC 2005 stavlja naglasak na potrebe korisnika internetskih tehnologija te pronalazak optimalnih rješenja njihova zadovoljavanja. Predloženi rad ili prezentacija trebaju, stoga, biti povezani s nekom od sljedećih okvirnih tema:

Efikasno korištenje napredne mrežne infrastrukture Napredne aplikacije u mrežnom okruženju AA sustavi (sustavi za upravljanje digitalnim identitetom) Sigurnost korisnika i zaštita privatnosti na mreži Grid, klasteri i napredno računanje Web, web aplikacije i informacijski prostor te Korisnički pogledi na udaljeno učenje.

Teme služe kao okvir, ali nisu restriktivne prirode. Sve dodatne informacije o prijavama radova ili prezentacija moguće je pronaći na adresi http://www.carnet.hr/CUC/about/papers.html.

Nela Marasović

Uredništvo weba


Javni web CARNeta