2015-09-11 11:03:00

Digitalni nastavni materijali za nastavnike dostupni na švedskom i hrvatskom jeziku

Ranije ove godine na stranicama AMORES projekta objavljen je članak Dr. Geoffa Waltona, koji je predstavio AMORES digitalne nastavne materijale o interaktivnim IKT alatima u poučavanju nacionalne i europske literature. Ovi nastavni materijali dostupni su kao otvoreni obrazovni sadržaji (OER).

Cilj ovih materijala, dostupnih u obliku online tečajeva, osnaživanje je nastavnika kroz razvoj njihovih kompetencija i samopouzdanja u korištenju IKT alata u učionici. Koristeći ove alate nastavnici će biti u mogućnosti pomoći učenicima u procesu stvaranja e-artefakata koji će ih motivirati na čitanje i proučavanje nacionalne literature ali i nacionalne literature drugih europskih zemalja.

U skladu s jednim od ključnih ciljeva projekta AMORES – unaprjeđenja učenja književnosti širom Europe -  švedska i hrvatska verzija digitalnih nastavnih materijala sada su dostupni na ovoj adresi.

 


Javni web CARNeta