2015-12-08 11:33:00

Održane četvrta i peta refleksivna radionica projekta Inspiring Science Education

U okviru projekta Inspiring Scienece Education, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet organizirala je četvrtu i petu refleksivnu radionicu na CARNetovoj korisničkoj konferenciji u Dubrovniku.

Četvrta refleksivna radionica održala se 19. studenoga pod nazivom "Kako uspješno uvesti IKT u školu", a u radionici je aktivno sudjelovalo gotovo 60 polaznika. Predstavljena su dva primjera integracije tehnologije u školu iz perspektive ravnatelja te dva primjera iz perspektive nastavnika. Ravnatelji Fredi Glavan (OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija) i Zdenko Kobeščak (OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički) su predstavili na koji se način njihova škola nosi s novim tehnologijama i njihovom implementacijom u svakodnevni rad škole. Uz samu nabavu i održavanje opreme, poseban naglasak stavili su na neophodnost stručnog usavršavanja nastavnika kako bi se mogla očekivati adekvatna uporaba IKT-a u nastavi kao i pozitivan stav kolektiva prema uvođenju promjenama. Nastavnice Snježana Fištrović (OŠ Generalski stol) i Andrea Haramustek (OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički) su predstavile svoj primjer dobre prakse primjene novih tehnologija u nastavi koja im pomaže da nastavu učine zanimljivijom i učinkovitijom ali i pristupačnijom učenicima novih generacija. Na kraju, sudionici radionice su imali priliku podijeliti vlastita slična iskustva.

Peta refleskivna radionica održala se 20. studenoga pod nazivom "Znanost na dlanu" a u radionici je aktivno sudjelovalo gotovo 40 polaznika. Ovdje su polaznici imali priliku vidjeti primjere drugih nastavnika koji integriraju IKT u nastavu predmeta prirodnih znanosti i projekte koji doprinose lakšem shvaćanju znanstvenih koncepata uz tehnologiju. Svoje primjere dobre prakse predstavili su sljedeći nastavnici: Marijana Dragoslavić, OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj; Aneta Golińska, 36,6 Competence Centre (Poljska); Adrijana Leko, OŠ "dr. Franjo Tuđman" Šarengrad te Ratko Medan, Geodetska tehnička škola, Zagreb. Predstavili su vlastite primjere pedagoškog oblikovanja i iskustava nastavnog sata uz tehnologiju a posebno njeno korištenje za približavanje apstraktnih znanstvenih fenomena učenicima. Predstavili su dva projekta koja razvijaju i primjenjuju inovativne pedagoške i tehnološke modele. Ovi projekti doprinose unaprjeđenju kreativnosti učenika te razvijaju i vrednuju socijalne vještine u različitim situacijama i kontekstima učenja.

Koncept ovih dviju radionica tematski je bio vrlo sličan, a različiti primjeri dobre prakse učinili su sadržaj radionice drugačijim.

Learning café

U grupnim radovima koji su se održali u obje radionice, pod nazivom Learning café, sudionici su mogli iznijeti povratne informacije o projektu, aktivnostima i rezultatima ISE projekta što je i osnovni cilj refleskivnih radionica.

Learning café je interaktivna grupna diskusija sudionika radionice na zadane teme. Koncept se temelji na ideji da su svi sudionici aktivno uključeni u raspravu kako bi se prikupile nove ideje, identificirale prepreke te prijedlozi rješenja prepreka na koje nailaze. ISE Learning Café je svojim zadanim temama ciljao na dobivanje povratne informacije o ISE portalu, ISE scenarijima učenja, istraživačkom učenju te općenito o očekivanjima od ISE projekta. U nastavku pogledajte pitanja i rezultate diskusije.

1. ISE Portal

Je li registracija na Portal jednostavna? Je li jednostavno kreirati i priključiti se zajednicama na Portalu?

Odgovori:

Za neke je registracija zbunjujuća a nekima je jednostavna kao i priključivanje zajednici. Smatraju da je portal spor i da bi dizajn mogao biti bolji. Smeta im što se uvijek na početku otvara upitnik. Zaključuju da je repozitorij alata na portalu kvalitetan.

2. ISE scenariji učenja

Koristite li postojeće scenarije učenja? Je li ih jednostavno koristiti?

Što mislite o alatu za izradu scenarija učenja (pozitivni, negativni aspekti i preporuke)?

Odgovori:

Neki nastavnici nisu upoznati s alatom dok se nekima alat za izradu scenarija sviđa, ali bi voljeli da je sve na hrvatskom jeziku. Koristili su scenarije učenja (npr. scenarij za Eratostenov eksperiment) i smatraju ih korisnima, nadaju se da će ih i njihove kolege početi koristiti, ali naglašavaju da je jako bitna podrška nastavnicima.

3. Istraživačko učenje

Primjenjujete li istraživačko učenje u poučavanju?

Koliko je metoda istraživačkog učenja jednostavna i adekvatna za primjenu u poučavanju prirodoslovnih predmeta?

Odgovori:

Primjenjuju istraživačko učenje uz upotrebu tehnologije i povezuju razrednu i predmetnu nastavu. Smatraju da je istraživačko učenje nužno zbog razvijanja suradničkog učenja. Sviđa im se što se kod takve vrste učenja gradivo povezuje sa stvarnim situacijama Smatraju da razvija kritičko razmišljanje. Ovakvu vrstu učenja provode koristeći neke aplikacije i virtualne sadržaje: Planoplan, Youtube, virtualni muzeji i instituti.

4. Očekivanja od ISE projekta

Koja su Vaša inicijalna očekivanja od ISE projekta? Jesu li ispunjena?

Kakav je utjecaj na Vaš rad i profesionalni razvoj imalo sudjelovanje u ISE projektu?

Kakav je utjecaj Vaše sudjelovanje u ISE projektu i provođenje ISE aktivnosti imalo na Vaše učenike i njihovu motivaciju za prirodoslovnim predmetima?

Odgovori:

Inicijalna očekivanja su popularizacija znanosti, motiviraniji učenici, unaprjeđenje nastave, priključivanje ISE zajednici, pobuđivanje znatiželje kod učenika.  Sudjelovanjem u ISE projektu dobili su alate i metode za obradu tema u STEM području, pozitivno osobno iskustvo  te povezivanje s drugim školama, njihovim uvjetima i načinom rada. Smatraju da je projekt dobar za stručne predmete. Kod učenika su uočili veću motivaciju, i to da predmeti poput fizike i kemije postaju konkurencija TZK i ostalim predmetima.


Javni web CARNeta