2016-09-21 14:00:00

Projekt e-Škole predstavljen u okviru CECIIS-a

Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu započela je trodnevna znanstvena konferencija pod nazivom Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS). U okviru konferencije u srijedu 21. rujna 2016. godine održan je Dan e-Škola. 

Ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić ukratko je predstavio dosadašnji tijek i rezultate projekta, kao i buduće projektne aktivnosti.  „Svrha projekta e-Škole nije opremanje škola, već stvaranje digitalno zrelih škola koje će razvijati digitalno kompetentne nastavnike i učenike“ rekao je Stanić te dodao kako će CARNet kao i do sada tijekom cijelog trajanja projekta pružati snažnu podršku školama.

Uslijedilo je i zanimljivo predavanje prof.dr.sc. Dragana Gaševića sa Sveučilišta u Edinburghu pod nazivom „Learning Analytics: Using Data to understand Learning“. Dan e-Škola završen je predavanjem gospođe Gordane Jugo iz CARNeta i izv.prof.dr.sc. Valentine Kirinić na temu digitalnih kompetencija za odgojno-obrazovne djelatnike i popratnom radionicom. 

       Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Javni web CARNeta