2017-06-28 08:42:46

Nabava opreme za regionalne obrazovne centre u okviru projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”

Ev. broj: 12-17-MV-OP

Broj objave: 2017/S 0F2-0012922

Rok za dostavu ponude: 18.08.2017. u 13:00 sati

 


Javni web CARNeta