2017-09-18 10:42:37

Nabava komunikacijske opreme za nadogradnju okosnice CARNet mreže

Ev. broj: 20-19-MV-OP

Broj objave: 2017/S 0F2-0019172

Rok za dostavu ponude: 06.10.2017. u 10:00 sati


Javni web CARNeta