2017-11-13 15:41:40

Savjetodavna usluga pri razvoju platforme za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o sigurnosnim incidentima

Ev. broj: 23-17-MV-OP

Broj objave: 2017/S 0F2-0023324

Rok za dostavu ponude: 30.11.2017. u 10:00


Javni web CARNeta