2017-11-15 13:10:06

Nabava radova na adaptaciji i kabliranju županijskih čvorišta

Ev. broj: 22-17-MV-OP

Broj objave: 2017/S 0F2-0023705

Rok za dostavu ponuda: 31.01.2018 u 10:00 


Javni web CARNeta