2018-01-03 09:18:29

Nabava usluge izrade obrazovnih sadržaja i provedba edukacija iz područja informatike u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''

Ev. broj: 27-17-MV-OP

Broj objave: 2017/S 0F2-0028095

Rok za dostavu ponude: 19.01.2018. u 14,00 sati 


Javni web CARNeta