2018-01-03 09:34:13

Nabava usluga putničke (turističke) agencije u okviru završne faze pilot projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''

Ev. broj: 29-17-MV-OP

Broj objave: 2017/S 0F2-0028109

Rok za dostavu ponude: 19.01.2018. u 10,00 sati 


Javni web CARNeta