2018-04-04 11:16:32

Nabava usluga tehničke i aplikativne podrške CARNET SAP IPIS sustava, te usluge podrške i održavanja licenci SAP sustava

Ev. broj: 8-18-MV-OP

Broj objave: 2018/S 0F2-0008248

Rok za dostavu ponude: 23.04.2018. godine u 12:00 sati 


Javni web CARNeta