2018-06-20 09:47:47

Nabava CEF - GrowCERT: Produkcija - izvršenje komunikacijske strategije i kampanje podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti na projektu „GrowCERT – Jačanje kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanje suradnje na nacionalnoj i europskoj razini“

Ev. broj: 13-18-MV-OP

Broj objave: 2018/S 0F2-0016226

Rok za dostavu ponude: 23.07.2018. u 10,00


Javni web CARNeta