2006-11-22 00:00:00

Zadnji dan CUC-a 2006

Danas na Sveučilištu u Dubrovniku završava 8. CARNetova korisnička konferencija CUC 2006.

Posljednji dan konferencije započinje predavanjem pozvanog predavača Dai Daviesa, direktora DANTE-a iz Velike Britanije koji će održati predavanje o paneuropskoj mreži GEANT 2 i integraciji hrvatske akademske, obrazovne i istraživačke zajednice u europski internetski prostor. Konferencija se nastavlja dvjema radionicama o pretraživanju i vrednovanju informacija na Internetu i uspostavi VoIP centrale bazirane na otvorenom kodu te predavanjima na teme:

Sustavi za učenje na daljinu Ocjenjivanje putem ICT-a Hrvatsko školstvo u kontekstu tržišta rada Komunikacija putem ICT-a Mreža i mrežni pristup.

Treći dan konferencije donosi okrugli stol o standardizaciji digitalnih obrazovnih materijala u RH te raspravu o obrazovanju nastavnika za upotrebu ICT-a u obrazovanju, a posebno izdvajamo okrugli stol ravnatelja akademskih i istraživačkih mreža Slovenije, BiH, Srbije i Hrvatske koji će iznijeti pregled stanja mreže svake pojedine zemlje, dati kratak uvid u njihovu dosadašnju suradnju te ukazati na pravce u kojima će se ona u budućnosti razvijati. CUC 2006 završava plenarnim predavanjem Hamisha Macleoda, profesora sa Sveučilišta u Edinburghu, Velika Britanija, koji će predstaviti upotrebu ICT-a u obrazovanju. Izravan prijenos predavanja bit će dostupan na adresi http://irtv.carnet.hr/cuc2006/ . Sve dodatne informacije o konferenciji dostupne su na http://www.carnet.hr/cuc/ .


Javni web CARNeta