2008-12-11 00:00:00

Vipme CARNet - povoljniji prepaid mobilni Internet za sve korisnike CARNeta

Svi CARNetovi korisnici od 11. prosinca mogu koristiti Vipme CARNet, prepaid uslugu za jednostavan mobilni pristup Internetu u bilo kojem trenutku i na svakom mjestu.

Vipme CARNet je usluga bez potpisivanja ugovora i bez mjesečne naknade, a korisnici imaju potpunu kontrolu troškova jer račun obnavljaju Vipme bonovima.

Vipme CARNet korisnici mogu iskoristiti dvostruko veću količinu megabajta za Internet promet u odnosu na korisnike standardnog Vipme Broadband tarifnog modela. Tako će u Opciji 250 MB VipmeCARNet korisnici imati 500 MB uključenog Internet prometa za 150 kuna mjesečno, dok će s Opcijom 512 MB moći prenijeti 1024 MB podataka za 200 kuna mjesečno. Cijena jednog megabajta izvan Opcija za ove je korisnike također dvostruko povoljnija od standardne i iznosi 0,50 kuna.

Za ostvarivanje veze koristi se autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti, osnovnog i srednjeg školstva i visokog obrazovanja AAI@EduHr. Više na http://www.aaiedu.hr.

Korisnici mogu do 31. prosinca nabaviti Vipme Broadband USB stick paket za 291 kunu. Dodatno, uz USB stick korisnici će dobiti i 100 kuna na Vipme Broadband računu.

Više o Vipme CARNet usluzi moguće je saznati ovdje.


Javni web CARNeta