2009-03-11 00:00:00

Dan međunarodne suradnje FOI-a

Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu u četvrtak 19. ožujka 2009. obilježit će se Dan međunarodne suradnje te službeni početak rada Centra za međunarodne projekte.

 

Program se sastoji od tri dijela: u prvom dijelu naglasak je na povezanosti mobilnosti s razvojem istraživačkih i razvojnih projekata; u drugom dijelu tema je suradnja sveučilišta i privatnog sektora te će se prezentirati programi financiranja koji podržavaju tu suradnju; a u trećem dijelu će se prezentirati programi koji omogućuju mobilnost studenata, nastavnika i istraživača.

Više informacija o programu potražite ovdje.


Javni web CARNeta