2009-04-24 00:00:00

Nadogradnja e-matice i HUSO imenika za potrebe projekta upisa na visoka učilišta

Ev.broj: 05-09-VV-OP,
Online objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24.04.2009.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, J. Marohnića 5, Zagreb (MB: 1147820) raspisuje otvoreni postupak za odabir najpovoljnije ponude za nadogradnju e-matice i HUSO imenika za potrebe projekta upisa na visoka učilišta.


Javni web CARNeta