2009-09-17 00:00:00

Nadogradnja CMS-a za škole

Tijekom današnjeg dana (17.09.2009.) izvršena je nadogradnja cijelokupnog CARNetovog CMS-a za škole. Sve škole koje koriste CARNetov CMS dobiti će u nadogradnji nove funkcionalnosti kao i poboljšan te sigurniji izvorni kod CMS-a.

Kako bi postigli raznovrsnost u izgledima web stranica škola dodali smo novi template sa pripadajućih sedam dizajna u različitim bojama (paletama) koje će osvježiti izgled web stranica nekih škola.

Unutar nadogradnje škole će dobiti nekoliko zanimljivih funkcionalnosti kao što su:

Pošalji prijatelju - na module "Vijesti" i "Static HTML" dodana je opcija „Pošalji prijatelju“ kojom je moguće poslati neku vijest ili tekst s web stranice Omogućeno brisanje datoteka u FCKEditoru U modulu "Vijesti" dodana  mogućnost izmjene redoslijeda privitaka U modul "Static HTML" dodana je mogućnost uploada datoteka, nevezano uz tekst Opcije pristupačnog izgleda za osobe sa invaliditetom (bijela slova na crnoj podlozi ili crna slova na bijeloj podlozi) Nazivi modula, kao i dijelovi za administraciju su prevedeni na hrvatski. Modul RSS sada može čitati podatke iz modula "Često postavljana pitanja" Uređivanje dozvola – anonimnom korisniku i grupi  SVI nije moguće dati dozvolu za administraciju zbog učestalih poteškoća koje je navedena opcija uzrokovala

Također, dio nadogradnje čini dodavanje Mootools frameworka i MochaUI sučelja. Dodavanjem istih u CARNetov CMS ostvareno je korištenje modernijeg korisničkog sučelja u obliku modalnih dijaloških okvira koji su zamijenili standardne pop-up prozore te kroz koje se vrši većina administracije modula. Isto tako omogućeno je korištenje „ajax“ funkcionalnosti na nekim dijelovima CMS-a (npr. prilikom mijenjanja redoslijeda dokumenata nije potrebno čekati da se cijela stranica ponovno učita nego se promjena izvršava trenutno nad samo određenim dijelom stranice).

Jednu od izmjena čini i "Multipage" modul je čija je funkcionalnost ostvarena kroz „prave“ kategorije tzv. „Brzim dodavanjem stranica“ pa tako više nije potrebno ulaziti u izbornik „Administracija“ kako bi se dodala nova kategorija. Ova izmjena omogućuje znatno bržu administraciju, a novo dodane kategorije moguće je naknadno pomicati  u navigaciji (izbornik: Administracija) što sa "Multipage" stranicama nije bilo moguće.


Javni web CARNeta