2009-09-15 00:00:00

Radionice o CARNetovom CMS-u

Najavljujemo radionice o korištenju CARNetovog CMS sustava za škole, koje se počinju održavati u sklopu natjecanja Skockajte web!. CMS za škole je sustav koji omogućuje jednostavno postavljanje i ažuriranje internetskih stranica kroz web preglednik, razvijen i dizajniran posebno za potrebe škola.

Na radionicama će biti objašnjen postupak aktiviranja web stranica škole u CARNetovom CMS-u, načini unosa sadržaja i administracije korisnika, te ostale administratorske opcije i mogućnosti vezane uz upravljanje webom škole. Radionice su namijenjene prvenstveno administratorima škola, ali i ostalim zaposlenicima škole koji su u doticaju s kreiranjem i održavanjem web stranica škole. Preduvjet za sudjelovanje je posjedovanje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHR i administratorskih ovlasti za pristup webu škole.

Radionice će biti održane u pet hrvatskih gradova prema sljedećem rasporedu:

Osijek
vrijeme održavanja: 18. rujna 2009., 15-20 sati
lokacija: Elektrotehnički fakultet Osijek, Kneza Trpimira 2B
prostorija: TCR dvorana, prizemlje
maksimalan broj polaznika: 15

Zadar
vrijeme održavanja: 21. rujna 2009., 15-20 sati
lokacija: Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar, Dr. Franje Tuđmana b.b.
prostorija: Multimedijalna učionica
maksimalan broj polaznika: 14

Zagreb
vrijeme održavanja: 22. rujna 2009., 9-14 sati
lokacija: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, Josipa Marohnića 5
prostorija: učionica C
maksimalan broj polaznika: 12

Rijeka
vrijeme održavanja: 25. rujna 2009., 10-15 sati
lokacija: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58
prostorija: informatički kabinet I4, prostorija 1-57, 1. kat
maksimalan broj polaznika: 15

Radionica će se održati i u Splitu, a detaljni raspored će biti objavljen uskoro.

Radionice u  Osijeku, Rijeci i Zadru održat će se videokonferencijski, uz primjenu Adobe Connect kolaboracijskog alata. Polaznici radionice će s navedenih lokacija biti videokonferencijskim putem spojeni s predavačem u Zagrebu. Korištenje Adobe Connect kolaborativnog alata ne zahtjeva predznanje polaznika.

Svi zainteresirani za radionice mogu se prijaviti putem online obrasca 'Prijava na CMS radionicu'. Prijave su moguće svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Podsjećamo, natjecanje Skockajte web! započelo je 1. rujna, a na sudjelovanje su pozvane sve hrvatske škole koje imaju ili će tek otvoriti svoje webove u CARNetovom CMS-u. Škole se do 15. listopada mogu prijaviti u jednu od kategorija: seniori (škole koje su web u CMS-u otvorile do 10. lipnja 2009.) i juniori (škole koje su web u CMS-u otvorile nakon 10. lipnja, zaključno s 15. listopadom 2009.).

Više o natjecanju i radionicama pročitajte na http://www.skole.hr/natjecanja/CMS.


Javni web CARNeta