2013-05-24 10:32:58

O News usluzi

News ili Usenet je mrežni servis koji omogućuje velikom broju korisnika razmjenjivanje poruka, raspravljanje i komuniciranje na razne načine putem Interneta kao svjetske mreže. Korisnici pristupaju raznim, ponekad vrlo udaljenim poslužiteljima.

Pojedine konferencije unutar Useneta su hijerarhijski organizirane u tzv. grupe. Poruke unutar grupa se nazivaju članci.

Hijerarhija grupa

Grupe su organizirane hijerarhijski. Na prvoj razini podjele postoji 8 glavnih hijerarhija grupa (big eight) na engleskom jeziku. Svaka se bavi određenim područjem:

comp - računala, informatika humanities - humanistička znanost, umjetnost i kultura misc - različita područja news - tematika Usenet grupa rec - rekreacija sci - znanost i tehnologija soc - socijalne i kulturne teme talk - diskusije, rasprave.

Osim njih, na prvoj razini podjele postoje još neke, npr.:

alt - različite, ponekad nesvakidašnje teme bionet - biologija bit - ostaci nekadašnje bitnet mreže gnu - teme vezane za GNU Free Software Foundation.

Također, postoje razne nacionalne hijerarhije na prvoj razini podjele, npr.:

hr - hrvatske grupe si - slovenske grupe it - talijanske grupe de - njemačke grupe at - austrijske grupe. Razmjena članaka među poslužiteljima

Korisnici Useneta ili News usluge pristupaju jednom ili više news poslužitelja, putem kojih šalju svoje poruke u svijet. Poslužitelji medusobno razmjenjuju članke, tako da članak poslan s jednog poslužitelja za kratko vrijeme dopre do velikog broja čitatelja.


Javni web CARNeta