2018-02-02 10:13:22

Nacionalni portal za učenje na daljinu

Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ je sustav koji omogućava izvođenje nastave i učenje pomoću računala upotrebom digitalnih obrazovnih sadržaja. Za pristup portalu potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Na portalu se nalaze:

sadržaji iz matematike, fizike, biologije, kemije i engleskoga jezika za srednje škole E - tečajevi programiranja za škole ECDL moduli koji obuhvaćaju sadržaje potrebne za stjecanje diplome osnovne informatičke pismenosti tečajevi o primjeni i upotrebi interneta i alatima za izradu sadržaja za internet digitalni nastavni materijali nastali kroz projekt ICT Curricula.

Sadržaji iz matematike, fizike, biologije i kemije sastavljeni su od 145 lekcija po predmetu i obuhvaćaju cjelokupno gradivo tih predmeta u srednjoj školi, dok je engleski jezik podijeljen u dvije razine po 24 lekcije. Sadržaji se mogu koristiti za samostalno učenje (učenički sadržaji) ili u okviru nastave (nastavnički sadržaji). Lekcije su prikazane multimedijalno uz animirane primjere, audio-vizualne simulacije pokusa i eksperimenata, te  interaktivne elemente kako bi razumijevanje gradiva bilo zanimljivije i jednostavnije.
 

E-tečajevi programiranja za škole obuhvaćaju tri programska jezika Logo, C i Pascal i u potpunosti su usklađeni s Nastavnim planom i programom predmeta informatike/računalstva te se mogu primjenjivati u nastavi informatike temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

ECDL moduli služe za stjecanje osnovnih znanja o radu s računalom i obuhvaćaju obradu teksta, rad s proračunskim tablicama, rad s  bazama podataka, izradu prezentacija, te programe za komunikaciju putem Interneta. Svaki od modula opisuje programe koji se koriste na MS Windows i Linux platformi.

Tečajevi o primjeni i upotrebi Interneta obuhvaćaju osnove računalne sigurnosti, pretraživanje baza podataka i komunikaciju putem interneta. Tečajevi o alatima za izradu sadržaja za internet obuhvaćaju upoznavanje s programima za obradu slike, audio i video materijala, te izradu mrežnih stranica i upotrebu naprednih mrežnih tehnologija.

Tečaj o korištenju CARNET-ovog CMS-a (eng. Content Management System) za škole donosi praktična znanja o korištenju pojedinih mogućnosti CMS-a, sustavakoji omogućuje jednostavno postavljanje i ažuriranje internetskih stranica škole putem web preglednika koji omogućuje jednostavno postavljanje i ažuriranje internetskih stranica škole putem web preglednika          koji korisnicima pruža mogućnost jednostavnog postavljanja i ažuriranja mrežnih stranica škole putem mrežnih preglednika.

Napomena

Zbog tehničkih ograničenja nije moguće realizirati ispravke sadržaja u digitalnim nastavnim materijalima iz predmeta: matematika, fizika, biologija, kemija i engleski jezik.


Javni web CARNeta