2012-03-14 14:21:00

CARNet za škole

Članstvom u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNetu škole ostvaruju pravo na stalnu vezu na Internet, te korištenje niza usluga, 
koje CARNet konstantno razvija i nadopunjava.

pročitajte više


Javni web CARNeta