logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Standardizacija / Hrvatska i standardizacija

Hrvatska i standardizacija digitalnih obrazovnih materijala

 

DZM.pdf.jpgHrvatsku u ISO predstavlja Državni zavod za mjeriteljstvo http://www.dzm.hr.

Za rješavanje specifičnih stručnih problema imenovani su tehnički odbori, pa tako i tehnički odbor za informatiku.

Tehnički odbor za informatiku je nadležan da preko DZMa predloži Saboru RH zakonske i podzakonske dokumente na području standardizacije digitalnih obrazovnih materijala.

Do danas nema usvojenih dokumenata koji pokrivaju područej digitalnih obrazovnih materijala.

Kako postupiti? Predlažemo da radite u skladu s međunarodno prihvaćenim normama.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka