logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada obrazovnog materijala / Boja

Boja

 

 

Pri izradi stranica dobro je koristiti paletu sigurnih boja (web-safe paletu) kako bi stranica izgledala slično na različitim računalima.

 U suprotnom je na nekim monitorima moguća  pojava "točkastog miješanja" dviju web-safe boja.

Web-safe paleta obuhvaća 216 boja, koje se mogu prikazati na PC i Mac računalima uz preglednike Netscape i Internet Explorer , ako je monitor podešen na 256 boja. Više o paleti web sigurnih boja moguće je naći na Internetu.

 

U računalima je svaka boja kodirana, najčešće heksadecimalnim brojem. Uobičajen način kodiranja je RGB (Red Green Blue) sustav, kod kojeg se boja razlaže na tri komplementarne boje (crvena, zelena, plava) i prilagođena je za prikazivanje na pokazivačima u boji s tri topa. Intenzitet svjetla svakog topa određuje broj 0 do 255, heksadecimalno FF. Kod takvog načina označavanja kod #FF 00 00 je kod za crvenu boju (FF = 255, puni intenzitet crvene boje, zelena i plava 0, #00 FF 00 za zelenu crvena isključena, zelena = 255, puni intenzitet, plava isključena,  a #00 00 FF za plavu crvena i zelena isključena, plava = 255, puni intenzitet).Opisano kodiranje omogućava na ekranu prikaz više od 67, 108 864 različitih boja i najčešće se referira kao "millions of colours".  

U zadnje se vrijeme sve više govori o dostupnosti stranica ljudima s posebnim potrebama. Vischeck simulator za sljepoću na boje simulira kako će izgledati  stranica  8-postotnoj populaciji slijepih na boje.

Stranica na kojoj se simulator nalazi je www.vischeck.com

Linkovi korištenih primjera

Lynda (paleta web sigurnih boja)

VisiBone (paleta web sigurnih boja)

Vischeck Simulator (simulator za sljepoću na boje)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka