logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Udžbenik / Definicija udžbenika

Definicija udžbenika

 

Udžbenik je nastavno sredstvo (djelo) koje izlaže gradivo utvrđeno nastavnim planom i programom. Ako govorimo o sveučilišnom udžbeniku, zahtijeva se da udžbenik daje cjelovit prikaz predmeta, što uključuje i teoretske pretpostavke, te da ima trajniji karakter.

 

Sveučilišni udžbenik odobrava  sveučilišno Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu  na temelju mišljenja troje recenzenta.

 U "tiskana vremena" postavljan je i zahtjev da udžbenik bude realiziran na kvalitetan i reprezentativan način.

 

 

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka