logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Ilustracija izrade obrazovnog materijala / Dizajn naslova u Wordartu

Dizajn naslova

 

Naslov je napravljen u Wordartu. Koristi se opcija Insert/Picture/Wordart, zatim klikom odabire željeni izgled slova i u sljedeći okvir upisuje tekst naslova. Dodatne promjene poput promjene boje, veličine i sl. moguće je napraviti desnim klikom na naslov nakon kojeg se otvara okvir s dodatnim opcijama. Za ubacivanje horizontalne linije koristi se opcija Insert/Horizontal line.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka