logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada obrazovnog materijala / Fontovi

Fontovi

 

 

  

Jedinstven izgled slova može vizualno podići stranicu i dati joj osobnost.

 Atraktivan font u naslovu može privući pozornost, čak i ako je ispod njega  samo tekst na bijeloj stranici.

 

Fontove je moguće kupiti na mnogim stranicama, npr.:

EyeWire, Garagefonts, LetterSpace, Bitstream,

Myfonts, t26, p22, Fonthaus

Sva računala nemaju instalirane identične fontove pa se neki neuobičajeniji na drugim računalima otvaraju kao njihov zadani font, najčešće Times New Roman. Najbolje je rješenje uporaba klasičnih fontova koji će se na svim računalima otvarati jednako.

 Fontovi koji će se pojaviti na većini računala su:

Arial

Arial Black

Comic Sans

Courier New

Georgia

Impact

Times New Roman

Trebuchet

Verdana

Webdings Webdings

 Moguće je staviti bilo koji kreirani font ako se on snimi kao GIF ili JPEG i prikaže kao grafika, no to je pogodno samo za naslove.

 

  

 

Dizajn stranice ne bi trebao ovisiti o tekstu jer će se font i veličina slova rijetko doimati isto na svakom monitoru.  

 

Linkovi korištenih primjera

EyeWire (kupovina fontova)

Garagefonts (kupovina fontova)

LetterSpace (kupovina fontova)

Bitstream (kupovina fontova)

Myfonts (kupovina fontova)

t26 (kupovina fontova)

p22 (kupovina fontova)

Fonthaus (kupovina fontova)

Simetrije u fizici (kreirani font)

  

  

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka