logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada obrazovnog materijala / Formulari

Formulari

 

 

Formulari  su potrebni žele li se prikupiti informacije od posjetitelja. Doduše, do podataka je moguće doći i putem e-maila, no samo ako se ne traže specifični podaci.

Formulari na obrazovnim stranicama najčešće se koriste za logiranje studenata na stranice, oblikovanje testova namijenjenih samoprovjeri znanja, te različite proračune.

 

Za dizajn formulara nije potrebno mnogo truda no moraju se ispuniti osnovne estetske zadaće.

Dizajn formulara treba  biti jasan, čist i jednostavan. Moguće je vizualno ga odvojiti od pozadine stranice korištenjem okvira ili drugačije boje. Najpogodnije su svijetle boje, bež i bijela boja, a teksture valja izbjegavati.

Formular treba biti što kraći. Ne treba tražiti previše ili nepotrebne informacije, a istodobno ni nuditi previše mogućnosti odgovora.

Poželjno je uključiti stranicu zahvale kako bi posjetitelj dobivao povratnu informaciju o primljenoj anketi.  

 

Linkovi korištenih primjera

Course Web Site (sadrži formular bijele boje za logiranje studenata na stranice)

Izračunavanje efektivne godišnje kamatne stope (formular za izradu proračuna)

Računalo dnevnog potroška energije (formular u svijetlim bojama)

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka