logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Oblici nastave / Predavanja / Grafoskop

Grafoskop

 

 

Kreda/ploča tehnika ima u svojoj koncepciji ideju da studenti prepisuju sadržaj s ploče.

 

Grafoskop ima dvije prednosti u odnosu na tehnologiju krede i ploče. Prva je brzina, jer predavač sad može kompletan sadržaj jedne ploče jednim potezom staviti pred studente.

Ova tehnologija omogućava predavaču znatno veću fleksibilnost u realizaciji predavanja. Brzo i pregledno se mogu dati uvod i ciljevi predavanja, jasno istaknuti najznačajnije dijelove predavanja. Predavanje može biti bogato ilustrirano primjerima, i praksa govori da je često teže načiniti odabir među primjerima nego njihova prezentacija na predavanju. 

 

Zabilješke predavača odnosno fotokopija folija s predavanja postaju u autoriziranim verzijama ili u slobodnom umnožavanju pisani materijal koji uz udžbenike prati predavanja. Ovaj materijal može studente osloboditi prepisivanja s ploče te njihovu pažnju osloboditi za praćenje predavanja.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka