logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Ilustracija izrade obrazovnog materijala / Povezivanje hyperlinkovima

Povezivanje hyperlinkovima

 

Za povezivanje riječi ili slika iz teksta sa stranicama s nekog drugog web sitea na Internetu postupak je sličan. Potrebno je također selektirati željeni tekst, odabrati opciju Insert/Hyperlink, zatim se u okviru Edit Hyperlink odabrati Link to Existing File or Web Page i u prostoru Address upisati adresu  stranice na koju se želi postaviti link.

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka