logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Oblici nastave / Predavanja / IT predmet

Primjer korištenja IT tehnologija

 

IT tehnologije mogu se koristiti na različite načine u okviru jednog predmeta. Prikazana je jedna od mogućih primjena,  polazeći od naslovnice predmeta. Vjerojatno se većina predmeta na Sveučilištima i kod nas i u svijetu nalazi u različitim fazama većeg korištenja informatičkih tehnologija u obrazovanju.

 

Curriculum predmeta

 

Literatura

             Udžbenik/ci u hipertekstualnoj formi

             Linkovi na dodatnu literaturu

             Tiskana literatura u elektronskoj verziji

 

Predavanja

            Zabilješke predavača

                        Objavljuju se na webu po održanim predavanjima

 

Vježbe

            Zabilješke predavača

                        Skripte u hipertekstualnoj formi

                        Linkovi na dodatnu literaturu

 

Laboratorijske vježbe

            Virtuelni laboratorij

            Pripreme za vježbe

 

Seminari

            Forum

 

Provjere znanja

            Programi za samoprovjeru znanja

 

Komunikacija sa studentima

            Objava oglasa (oglasi za sve studente)

            Forum (za razmjenu podataka između studenata)

            Konzultacije (pojedinačna komunikacija studenta s  nastavnikom)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka