logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Oblici nastave / Predavanja / Informatičke tehnologije

Informatičke tehnologije u predavanjima

 

Korištenje informatičkih tehnologija na predavanjima omogućava da se predavanja obogate najrazličitijim dopunskim materijalima. Prije svega treba krenuti od same koncepcije postavljanja predmeta, te predavanja u okviru postavljanja koncepcije realizacije predmeta. Jedan primjer predmeta koncipiranog na korištenju informatičkih tehnologija može se vidjeti na stranici IT predmet.

 

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka