logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Oblici nastave / Komunikacije

Komunikacije sa studentima

 

Dobra komunikacija sa studentima je početak uspješnog obrazovnog procesa. Na Sveučilištu se koristi više načina za komunikaciju sa studentima. Korištenjem weba komunikaciju je moguće  ostvariti na više načina: 

 • objavom oglasa svim studentima,
 • komunikacijom sa studentima preko internet foruma,
 • uspostavljanje foruma za međusobnu komunikaciju studenata,
 • pojedinačnom komunikacijom između studenta i nastavnika putem e-maila.

  Kroz komunikaciju sa studentima mogu se razviti i pravi forumi čiji značaj prelazi granice matičnog sveučilišta.

   

   

  Linkovi korišenih primjera

  Ask dr. Math

  (forum iz matematike)

   

   

   

   

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka