logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Objekti učenja / Standardizacija LO

Standardizacija objekata učenja

 

Standardizacija je na svjetskom nivou riješena preko svjetske organizacije za standarde ISO (International Organization for Standardization) sa sjedištem u Sevresu pored Pariza.

Organizacija sustava je takva da ISO organizira stručna tijela koja daju prijedloge na pojedinim stručnim područjima a pridružene članice tih komiteta mogu biti i stručna udruženja. Standardizacijom na području informacijske tehnologije se bavi JTC 1 (Joint Technical Commitee 1) u suradnji s IEC (International Electrotechnical Commission). U okviru JTC1 organiziran je Subcommittee 36 koji pokriva područje korištenja informatičkih tehnologija u obrazovanju i poučavanju "ISO/IEC JTC1 SC36 Information Technology for Learning, Education, and Training".

Organizacije povezane s SC36 (Category Aliaisons) su IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee) and CEN/ISSS/WS/LT (Learning Technology Workshop). Službeni zahtjev za suradnju (category C liaison) postavio je i The Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

IEEE/LTSC LOM (Learning Object Metadata) 1484.12.1 Specification predstavlja prvi službeno prihvaćeni standard za e-learning. Nastao je na osnovu IMS i ARIADNE, a LOM specifikaciju za metapodatke koristi i SCORM. Njegovo zakonsko djelovanje ograničeno je na SAD, ali obzirom na utjecaj koji kompanije iz te zemlje imaju praktički možemo reći da se pokriva cijeli svijet.

Standard IEEE LOM je složen po svojoj strukturi i ima devet kategorija koje grupiraju niz metadata elemenata ili atributa. Hijerarhija ovih elemenata prikazana je na shemi u prilogu. Važno je naglasiti da je svaki atribut opcionalan te da su IEEE LOM termini usklađeni s Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) rječnikom metadata termina.

Hrvatsku u ISO predstavlja Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM). Za rješavanje specifičnih stručnih problema imenovani su tehnički odbori, pa tako i tehnički odbor za informatiku.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka