logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Objekti učenja / Repozitoriji objekata učenja

Repozitoriji objekata učenja

 

Organizacije koje su počele koristiti objekte učenja u obrazovnom procesu počele su organizirati LO repozitorije. Repozitorij je zbirka digitalnog obrazovnog materijala koja omogućava sustavno korištenje i pohranjivanje obrazovnog sadržaja. U njima je svaki objekt učenja opisan skupom odabranih meta podataka kako bi bio prepoznat po svojim karakteristikama.

Svaki repozitorij koristi svoju selekciju meta podataka, ali radi se o podskupu podataka koji je propisan IEEE LOM 1484.12.1 standarda. Ovako opisani objekti učenja omogućavaju pretraživanja baze prema različitim kriterijima, od tehničkih karakteristika samog objekta učenja do preporuka za njegovo korištenje kao dijela obrazovnog procesa.

Primjeri repozitorija obrazovnih materijala u svijetu:

merlot_1.gifMERLOT

educanext.jpgEDUCANEXT

cloe.gifCLOE (Cooperative Learning Object Exchange)

ilumina.jpgIlumina (Educational esources for science and mathematics) l

D-scholarship /DSpace

Ressources Multimédia en Biotechnologies Biochimie - Génie Biologique

careo_1.gifCAREO (Campus Alberta Repository of Educational Objects)

Linkovi korištenih primjera

MERLOT

EDUCANEXT

CLOE

Ilumina

Ressources Multimédia en Biotechnologies Biochimie - Génie Biologique

CAREO

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka