logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Oblici nastave / Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe

 

 

 

Materijali vezani uz laboratorijske vježbe postavljeni na webu mogu se podijeliti u dvije glavne skupine.

Prvu skupinu obuhvaćaju materijali pisani u obliku uputstava za izvođenje laboratorijskih vježbi.   

 

Upute su namijenjene korištenju u klasičnom laboratoriju, te nije oblikovan virtualni laboratorij.  

 

Na taj su način dane upute za laboratorijske vježbe na npr. Građevinskom fakultetu, Fakultetu prometnih znanosti, Biološkom odsjeku PMF-a.

Takve upute mogu, za razliku od klasičnih tiskanih laboratorijskih uputa, biti obogaćene animacijama kao što je to učinjeno na stranicama e-škole.

U drugoj su skupini virtualni laboratoriji kod kojih su pokusi zamijenjeni animiranim slikama s mogućnošću promjene ulaznih parametara. Virtualne je laboratorije moguće napraviti u različitim područjima znanosti poput matematike, fizike, biologije ili kemije.

 

Linkovi korištenih primjera:

Zavod za gradiva (upute za laboratorijske vježbe)

Fakultet prometnih znanosti (upute za laboratorijske vježbe)Praktikum iz biologije stanice (upute za vježbe; Biološki odsjek PMFa)

FAni (Funkcijska Animacija, program za studente prirodnih i tehničkih znanosti)

Spektroskopija (laboratorij iz fizike)

Net frog (laboratorijska vježba seciranja žabe)

Virtual Chemistry Lab (laboratorijske vježbe iz kemije)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka