logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura

Nastavna literatura

 

Znanstveno-nastavni materijali koji se koriste na sveučilištima vezani su uz nastavni plan i program predmeta. U Hrvatskoj svako sveučilište i visoko učilište propisuje postupak za kategorizaciju i odobravanje nastavne literature.

Povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu daje kategorizaciju sveučilišnog udžbenika za udžbenike, skripta, zbirke zadataka i priručnike.

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje rukopisu status i kategorizaciju sveučilišne nastavne literature odlukom Senata sveučilišta a na temelju mišljenja  sveučilišnog Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu.Uobičajena je podjela na udžbenike, skriptu te građu za proučavanje. Građu za proučavanje mogu činiti različiti materijali kao što su monografije, znanstvene monografije, problemski tekstovi, priručnici, zbirke zadataka, stručne knjige, a nije nužno da bude odobrena od strane sveučilišnog Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu.  

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka