logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Mapa centra

Referalni centar za izradu obrazovnih materijala

   Naslovnica  
    Namjena  
      Primjer hipertekstualnog materijala  
    Korisnici  
    Motivi  
  Nastavna literatura  
    Udžbenik  
      Definicija udžbenika  
      Struktura udžbenika  
      Sveučilišno Povjerenstvo za znanstveno- nastavnu literaturu  
    Skripta  
    Građa za proučavanje  
      Zabilješke predavača  
      Virtualni laboratorij  
      Priručnici, monografije, znanstvene monografije itd  
    Objekti učenja (Learning objects)  
      Povijest objekata učenja  
      Definicije LO  
      Prednosti korištenja objekata učenja  
      Terminologija pri korištenju objekata učenja  
      Standardizacija objekata učenja  
      Repozitoriji objekata učenja  
      Primjer LO  
      Objavljivanje objekata učenja  
    Standardicazija digitalnih obrazovnih materijala  
      ISO  
      Hrvataska i standardizacija   
      Dublincore  
      IEEE LSTC  
  Oblici nastave  
    Predavanja  
      Kreda i ploča  
      Grafoskop  
      Informatičke tehnologije  
      IT predmet  
    Vježbe  
    Seminari  
    Laboratorijske vježbe  
    Provjere znanja  
    Komunikacije sa studentima  
  Nastavna sredstva  
    Računalna oprema  
    Programska podrška  
  Izrada obrazovnog materijala  
    Priprema i planiranje  
    Struktura stranice  
      Tablice  
      Vidljivost stranice  
      Stilski predložnici  
      Okviri  
    Navigacija i gumbi  
    Pozadina  
    Boja  
    Fontovi  
    Slike, fotografije, obrada  
    Animirani GIF, Flash  
    Formulari  
    Autorska prava i linkovi  
  Ilustracija izrade obrazovnog materijala  
    Priprema teksta  
    Istraživanje  
    Unos slika  
    Obrada slika  
    Otvaranje stranice u Front pageu  
    Unos podataka u tablice  
    Unos slika u tablicu  
    Dizajn naslova u Wordartu  
    Korištenje hrvatskog jezika  
    Odabir pozadine  
    Povezivanje internim linkovima  
    Povezivanje hyperlinkovima  
    Dvoiglenični pletači strojevi  
  IlustracijaI izrade prezentacije u PowerPointu  
    Stvaranje nove PP prezentacije  
    Prikazi prezentacije i rad sa stranicama  
    Odabir predložaka PP prezentacije  
    Unos teksta u PP prezentaciju  
    Uređivanje teksta PP prezentacije  
    Dodavanje slika i clip arta u PP prezentaciji  
    Dodavanje zvukova i filmova u PP prezentaciji  
    Animacija PP prezentacije  
    Objava PP prezentacije na internetu  
  Linkovi na slične sadržaje  
  Najčešća pitanja  
  Forum  
  Mapa centra  
  O nama  
 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka