logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada obrazovnog materijala / Navigacija i gumbi

Navigacija i gumbi

 

Navigacija mora biti razumljiva, elegantna, precizna i sa stilom. Mora omogućavati lak prelazak s jedne stranice na drugu.

Posjetitelj u svakom trenutku treba znati gdje se na pojedinom sjedištu nalazi.

Navigacija treba biti jednaka ili u istom stilu kroz cijelo sjedište. Dopuštene su razlike između početne  (homepage) i ostalih stranica, ali upotrijebljeni font, boja i dojam moraju ostati isti. Na početnoj stranici navigacija može dominirati stranicom, dok na ostalima mora biti manje uočljiva i ostaviti slobodan prostor.

 

Navigaciju možemo postaviti na vrh stranice, na dno, lijevi ili desni rub. Najčešće se postavlja na vrh stranice ili na lijevu stranu. Poštujući takve konvencije, posjetitelju će biti olakšano i razumljivo korištenje. Preporučljivo je na svakoj stranici postaviti link "home" za brz povratak na početak sjedišta, te dolazak na početnu stranicu onim posjetiteljima koji su preko pretraživača ušli na neku od unutarnjih stranica.

 

Moderno je postaviti logo kao oznaku funkcije za povratak na početnu stranicu. Bitno ga je i tekstualno označiti kako bi korisnici prepoznali njegovu funkciju.

 

Navedenih su se  konvencija pridržavali i na odličnim obrazovnim stranicama Jet Propulsion Laboratory. Najvažnija navigacija pregledno je složena na vrhu, a dodatna uz lijevi rub stranice. Logo NASA-e u gornjem lijevom kutu služi i kao link na početnu stranicu.

 

Najbolja je najjednostavnija navigacija. Ne treba gomilati ikone i beskonačne linkove. Visoka tehnologija (flash, rollovers i sl.) bez dizajnerske osviještenosti i planirane navigacije ne znače sofisticiranost. Oprezno s flash navigacijom jer može biti konfuzna i prouzrokovati suprotan efekt.

 

Premda se uz današnje mogućnosti mogu izraditi trodimenzionalni i efektni gumbi, ne  treba raditi amatersku stranicu na kojoj će dominirati preveliki gumbi. Štoviše, ni jedan element stranice  ne smije se isticati.

 

Link ne mora izgledati kao gumb. Umjesto gumba može se koristiti clip art, fotografija ili tekst. Uz gumb se, kao objašnjenje, može vezati i tekst koji postaje vidljiv prelaskom miša. Font teksta na gumbu treba biti veličine 6-10. Pogodno je koristiti fontove Verdana, Trebuchet i Georgia u aliased formi.

 

 

Linkovi korištenih primjera

Welcome to Earthquake (navigacija u desnom rubu)

Jet Propulsion Laboratory (na stranicama je logo za povratak na početnu stranicu)

Strujni krugovi (fotografije u funkciji gumba)

Matematika 1 (tekst u funkciji gumba)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka