logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Oblici nastave

Oblici nastave

 

Visokučilišna praksa razlikuje slijedeće oblike nastave:

pozvana izlaganja

u kojima priznati stručnjak kao gost ustanove, u okviru nekog nastavnog programa ili izvan njega održi predavanje iz specifičnog područja,

predavanja 

su temeljni način poučavanja na visokim učilištima. U principu se svaki nastavni predmet sastoji od predavanja koja se izvode po usvojenom nastavnom programu,

auditorne vježbe 

najčešća su dopuna predavanjima. Na njima se, u principu u manjim grupama nadopunjuje i razrađuje nastavna materija iznesena na predavanjima,

laboratorijske vježbe 

su prilika da studenti provođenjem eksperimenata u laboratorijskim uvjetima steknu neophodno iskustvo o pojavama i predmetima koje proučavanje,

seminare

u okviru kojih se priređuje i posebno razmatra neka tema, u pravilu uz diskusiju studenata,

provjere znanja

imaju značajnu ulogu u procesu poučavanja. U visokoučilišnoj praksi razlikujemo kolokvije i ispite; svaka od navedenih provjera može biti pismena, usmena ili uključivati oba oblika provjere.

Dobar uvid u dosadašnje iskustvo sa pristupom rješavanja kolegija uz korištenje informatičkih tehnologija daje pregled Ministarstva znanosti i tehnologije RH, a posebno se može istaknuti primjer s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Linkovi korištenih primjera

Ministarstvo znanosti i tehnologije (pregled kolegija)

Jesmo li kiseli (samostalno učenje fizioloških procesa na Katedri za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka