logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Ilustracija izrade obrazovnog materijala / Obrada slika

Obrada slika

 

Korištenjem grafičkih programa kao što su Paint Shop Pro, Adobe Photoshop i sl. moguće je mijenjati postojeće slike. Za izradu primjera korišten je Adobe Photoshop. U nizu opcija koje stoje na raspolaganju, najčešće  korištene su opcija Sharpen kojom se slika izoštrava te Brightness/Contrast kojom se postižu svjetlina i kontrast boja. No, ovisno o željenom efektu, na raspolaganju je i čitav niz filtera poput Artistic, Blur, Brush, Distort, Noise i sl. te alata za crtanje. Svakoj je slici podešena veličina korištenjem opcija Resize i  Image size.

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka