logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Ilustracija izrade obrazovnog materijala / Odabir pozadine

Odabir pozadine

 

Nakon postavljanja cjelokupnog teksta i slika u ćelije, stranica se dodatno uređuje. Zbog velikog broja slika koje se na stranici nalaze, odabrana je jednostavna, bijela pozadina koja se ne ističe te dopušta da slike dođu u prvi plan. Želi li se ipak postaviti drugačija boja pozadine, koristi se opcija Format/Background te u okviru odabire željena boja ili odabirom opcije Background Picture odabire slika iz postojećeg dokumenta i postavlja kao pozadina.

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka