logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Oblici nastave / Predavanja

Predavanja

 

 

Korištenje informatičkih tehnologija samo za sebe neće osigurati kvalitetno predavanje.

 

Preteže mišljenje da se u ovom trenutku znanje predavanja u veleučilišnoj praksi ne cijeni dovoljno.

Praksa govori da postoje izvrsni znanstvenici i stručnjaci koji svoje znanje ne znaju dovoljno jasno prenijeti studentima.

 

Predavanja se mogu izvoditi na različite načine, uz veću ili manju podršku tehnike, odnosno informatičkih tehnologija. Predavanje je naravno samo jedan dio aktivnosti u realizaciji nastave predmeta. 

Na predavanjima se  koriste različite metodološke tehnike. Sve one mogu biti uspješne - a mjerilo uspjeha je da li su studenti usvojili izneseno gradivo. O predavaču ovisi koju tehniku odabrati, u skladu s raspoloživim tehničkim sredstvima i svojim afinitetima.

 

To je problem metodike predavanja koja je detaljno obrađena u stručnoj literaturi. Ovdje nas tehnike predavanja zanimaju u mjeri koja je potrebna za predstavljanje različitih mogućnosti korištenja informatičkih tehnologija.

Predavač može biti izuzetno efikasan na predavanju koristeći samo kredu i ploču jer se oslanja na uspostavljanje dobrog kontakta sa studentima.

Predavanja na kojima se koristi grafoskop imaju dvije prednosti u odnosu na tehnologiju krede i ploče. Prva je brzina, jer predavač sad može kompletan sadržaj jedne ploče jednim potezom staviti pred studente. Drugi je značajan doprinos slika jer se u predavanje mogu po potrebi ukomponirati slike, fotografije, složene sheme i dijagrami.

 

U tehnološkom smislu projektor priključen na računalo omogućuje puno korištenje hipertekstualnih obrazovnih materijala na predavanjima. Ovaj pristup omogućava predavaču da sadržajno obogati svoja predavanja. Priprema i prezentacija hipertekstualnih obrazovnih materijala zahtijeva da predavači usvoje nove tehnologije.

 

Sve više su prisutni  kompletni tečajevi koji se održavaju preko interneta. Njihova koncepcija je da se svi kontakti na između studenata i profesora (pristup obrazovnim materijalima kao i provjere znanja) dostupni samo preko mreže. Ovakvi obrazovni sustavi vrlo često koriste i funkciju tutora koji potiče i osigurava  komunikaciju između studenata te poštivanje vremenskih termina unutar tečaja.

 

Linkovi korištenih primjera

Course Web Site (tečaj za studente)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka