logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna literatura / Objekti učenja / Primjer LO

Primjer objekata učenja

 

Objekti učenja su općenito definirani kao digitalno pohranjeni obrazovni materijali. U dva primjera koji slijede pojam objekta učenja je predstavljen kao tematska cjelina dijela predavanja. U oba primjera se koriste i manje cjeline koje se opet mogu definirati kao objekti učenja od kojih su neki i pohranjeni u repozitorijima objekata učenja.

Geosintetici obrađuje izuzetno interesantnu i novu modernu primjenu tekstilnih materijala. Sama tema je realizirana kao «objekt učenja» koji u sebi koristi «objekte učenja» iz postojećih repozitorija. Postupak polimerizacije je opisan animacijom iz «Ressources Multimédia en Biotechnologies Biochimie - Génie Biologique». Dodatno se široko koriste linkovi na niz pojmova te standarda, što sve čini ovu temu sadržajno lijepo obrađenom.

Geosintetici

geosintetici_sh.jpg

Tema Kevlar vlakno jače od čelika je također ilustrirana impresivnim video materijalom, gdje se drvena greda katapultira na sobu za zaštitu od oluja (tornada). Ponovo su korišteni materijali proizvođača, link vodi na DuPont, prvog proizvođača kevlara gdje se dobivaju podaci o samom materijalu, članak objavljen na Nort Carolina State University, te niz dobro odabranih ilustracija.

Kevlar

kevlar_sh.jpg

autori: Maja Somogy, Dragana Kopitar; recenzenti: prof.dr.sc. Maja Andrassy, prof.dr.sc. Emira Pezelj; dizajn: Ivana Salopek

Mikro i ultrafiltracija služe za odstranjivanje neotopljenih djelića iz vode, bakterija, ulja, uljnih emulzija, nekih bjelančevina i tvari. Ovaj objekt učenja prikazuje podtlačnu i nadtlačnu filtraciju. U primjeru su dane  animacije karakteristika membranskih filtracija, osnova membranskih filtracija, mikrobiološkog reaktora MBR te mikro/ultrafiltracijskog procesa "Filtracija i povratno pranje".

Mikrofiltracija i ultrafiltracija

autor: Vinko Barišić, dipl.inž.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka