logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Izrada obrazovnog materijala / Priprema i planiranje

Priprema i planiranje

 

Često se čini da je na stranici najbitniji dizajn te da se pri izradi stranica odmah kreće s unosom sadržaja i oblikovanjem stranica. To, naravno, nije točno jer se zaboravlja prvi, vrlo bitan korak - planiranje i priprema. Dobar plan štedi vrijeme jer se eliminira nepotreban gubitak vremena potreban za  naknadne dorade i prepravke.

 

Definiranje cilja i namjene stranice temeljni su za početak rada.

 

Osoba koja pristupa izradi web stranica mora prikupiti što više informacija te razumjeti  korisnike kojima je stranica namijenjena kako bi sadržaj, ali i sam dizajn stranice privukao i zadržao  potencijalne posjetitelje. Svaki element stranice treba ispunjavati zahtjeve i potrebe ciljane skupine posjetitelja. Naravno, dobro je i pogledati stranice koje se bave sličnom tematikom te razlučiti njene dobre i loše elemente, a zatim spoznaje korisno primijeniti na vlastitoj stranici.

 

Nadalje, potrebno je definirati novčana sredstva kojima se raspolaže te utvrditi rokove.

 

Mnogi izrađuju obrazovne web stranice samostalno, no ako je projekt kompliciraniji ili zahtijeva više truda, potrebno je uključiti suradnike, web dizajnere, a kod složenijih i programere.

 

Nakon određivanja namjene i sadržaja pristupa se razvoju strukture web sjedišta. Treba odrediti optimalan način organizacije informacija uz koji će posjetiteljima korištenje biti logično i olakšano. Sadržaj i struktura su isprepleteni - nemoguće je stvoriti jedan bez definiranja drugog. Podjela i kategorizacija stranica nužno su određene sadržajem, a način na koji se organizira sadržaj određuje strukturu sitea.

 

Pri prilagodbi pisanog materijala webu ne treba preuzeti stari sadržaj i njegovu strukturu samo zato što je to jednostavnije. Naime, kvalitetni obrazovni materijal na webu se, radi same strukture weba, znatno razlikuje od tiskanih obrazovnih materijala. Prijenos materijala na web ujedno je odlična prilika za redigiranje sadržaja.

 

I na kraju, treba imati na umu da će izrada stranica, ma kako se jednostavnom činila, trajati dulje od planiranog.

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka