logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada obrazovnih materijala english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada obrazovnih materijala / Nastavna sredstva / Programska podrška

Programska podrška

 

 

Potrebno je osigurati da korisnik ima na raspolaganju svu programsku podršku koja mu je potrebna za neometano praćenje obrazovnih materijala.

 

 

Pogotovo ako smo u poznatom i kontroliranom okruženju, kao što su na primjer računalne učionice na fakultetima.

 

Za obrazovne materijale koji su pristupačni preko weba za široki krug nepoznatih korisnika može se ponovo primjeniti strategija niskih tehnologija. Na primjer kao programsku platformu korisnika pretpostaviti  nekoliko godina staro Windows okruženje. Ovakvim programskim okruženjem raspolaže velika većina korisnika.

Za sve dopunske programe koji nisu uključeni u standardnu verziju programske platforme treba ponuditi na početnim stranicama freeware izvore. Za većinu proizvoda mogu se pronaći takvi izvori, a ako ga nije moguće pronaći, tada je bolje odabrati neki drugi program.

Strategija proizvođača računalne opreme je da staru opremu što je moguće brže, a u pravilu redovno nakon 4 do 5 godina, učini zastarjelom i izbaci na tržište proizvode čiji rad ne mogu pratiti stariji modeli. Ovakav pristup je osigurao sigurne profite informatičkim kompanijama ali zagorčava život svima koji pokušavaju proizvesti proizvode za veliki krug nepoznatih korisnika.

 

Za edukaciju preko weba odlučilo se i američka udruga inženjera elektrotehnike. Na svojim stranicama dan je link na programe koji su potrebni da bi se mogli normalno promatrati svi primjeri.

 

Preporuke za odabir odgovarajuće programske podrške mogu se potražiti u CARNet referalnim centrima za odabir courseware alata i računalne i programske podrške za primjenu IT u obrazovanju. 

 

Linkovi korištenih primjera

IEEE Virtual Museum (postoje linkovi na programe potrebne da bi se mogli promatrati svi primjeri)

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka